P&V Horeca

uw zaak verdient een driesterrenbescherming

Uw horecazaak, uw tweede huis
U bent zelfstandige? U runt een restaurant, traiteurdienst of dienst voor afhaalmaaltijden? Dan bent u ongetwijfeld non-stop in de weer voor uw klanten, want zij verdienen het allerbeste! U eist ook veel van uw verzekeringen. En terecht!
Om u een optimale bescherming te bieden, ontwikkelde P&V speciaal voor u het Pack Horeca.

Bescherm uw lokalen, koopwaar en machines

Met Ideal Property verzekert u zich optimaal tegen de financiële gevolgen van schade aan uw bedrijf.

Schadeloosstelling bij water-, stroom- of gasonderbreking

U zit minstens twee uur zonder gas, water of elektriciteit?
Bij een onderbreking van minstens twee uur ontvangt u
een forfaitaire vergoeding van 1 000 euro per dag, en dit voor maximaal twee dagen, ongeacht welke dag het is.

Schadeloosstelling bij het ontdooien van koopwaar

Uw koopwaar is niet meer bruikbaar als gevolg van een stroomonderbreking?
U wordt vergoed voor de koopwaar die zich in de diepvriezers of in een koelinstallatie bevindt (met inbegrip van wijnbewaarkasten), tot 10 000 euro.

Schadeloosstelling bij verlies van bier

Een lek in uw tapinstallatie?
We dekken het verlies van bier tot 750 euro.

Dekking van uw tuinmeubelen en tuinmateriaal

Uw tuinmeubelen, parasols, barbecues, tuinversieringen of buitenspeeltuigen raken beschadigd door een storm of werden gestolen?
U krijgt een schadevergoeding tot 5 000 euro.

Dekking van uw elektronisch materiaal

Een van uw werknemers of klanten beschadigt de kassa of tablet waarmee u de bestellingen opneemt?
We bieden een dekking tegen alle risico’s op schade die verband houdt met de kassa en toebehoren (inclusief alle apparaten die worden gebruikt om bestellingen op te
nemen), en dit tot een bedrag van 25% van het verzekerde kapitaal inhoud (met een maximum van 25 000 euro).

Bescherm uw bedrijf, uw personeel en uzelf tegen schade aan derden

In het kader van uw professionele activiteiten kunnen uw bedrijf, uzelf of een van uw medewerkers altijd burgerlijk aansprakelijk worden gesteld na een fout of nalatigheid die schade toebrengt aan anderen. Als u een Ideal Liability afsluit, dan vergoedt P&V de lichamelijke, stoffelijke en immateriële schade die aan een derde wordt toegebracht bij het uitvoeren van uw verzekerde activiteiten.

Aansprakelijkheid bij een allergische reactie van een klant op voedsel

Na een maaltijd krijgt een klant een allergische reactie?
► We dekken uw aansprakelijkheid voor schade als gevolg van allergische reacties.
► We herinneren u eraan dat de wetgeving veranderd is en dat er nieuwe verplichtingen voor u van toepassing zijn. Uw P&V-adviseur vertelt u hier graag meer over.

Tussenkomst bij schade als gevolg van een leverings- of traiteuractiviteit

U bezorgt af en toe maaltijden of verzorgt af en toe een traiteurdienst. U kookt wel eens aan huis, bijvoorbeeld voor een verjaardagsfeest? U serveert zonder het te weten bedorven voedsel of u beschadigt de woning van de klant tijdens het klaarmaken van het eten? Kortom, er doet zich een probleem voor als gevolg van een fout waarvoor u verantwoordelijk kunt worden gesteld?
We verzekeren uw occasionele traiteuractiveiten (tot 10 per jaar) zonder bijpremie.

Clausule Vestiaire

De jas van uw klant werd gestolen of beschadigd in uw vestiaire?
Dankzij de clausule Vestiaire ontvangt uw klant een vergoeding voor zijn jas (tot maximaal 2 500 euro).

Verhoogde vergoedingslimieten voor uw aansprakelijkheid

U hebt al een dekking burgerlijke aansprakelijkheid, maar sluiten uw vergoedingslimieten wel aan bij uw activiteit?
Het Pack Horeca van P&V biedt vergoedingslimieten op uw maat.

Tussenkomst voor schade aan derden bij een brand in uw zaak of op uw terras

Als u een voor het publiek toegankelijke ruimte uitbaat, moet u zich verzekeren tegen schade aan derden door een brand of een ontploffing.
► Ons tarief is berekend op basis van de binnenoppervlakte van uw gebouw (met inbegrip van veranda en overdekte terrassen) in vierkante meter.
► Goed om te weten: uw niet-overdekte buitenterrassen zijn gratis verzekerd.

Zorg voor een schadevergoeding voor uw personeel en uzelf bij arbeidsongevallen

Een ongeval is snel gebeurd! Als werkgever in de horecasector bent u wettelijk verplicht om voor uw medewerkers een verzekering af te sluiten die ongevallen op (weg van en naar) het werk dekt. Ideal Accidents beschermt uw medewerkers tegen de financiële gevolgen van een arbeidsongeval of een ongeval op weg naar het werk:

Hulp bij arbeidsongeval

Een arbeidsongeval kan uw personeel met heel wat privéproblemen opzadelen. In dat geval kunnen uw medewerkers rekenen op P&V.
Bij een arbeidsongeval bieden we een dekking Huishoudelijke hulp voor uw medewerker. Hierbij wordt gezorgd voor poetshulp, kinderopvang en het vervoer van de kinderen naar school of naar buitenschoolse activiteiten. Ook een kinderoppas behoort tot de mogelijkheden.

Extra voordelen

Eenvoudig beheer: Eén pakket bij één verzekeraar en met één enkele vervaldatum.
Een contract op maat van uw zaak: Naast de drie basisverzekeringen geniet u bijkomende voordelen zonder dat u daarvoor hoeft bij te betalen.
Engelse vrijstelling: Met het Pack Horeca geniet u bij een schadegeval van een Engelse vrijstelling van 500 euro (maximaal een keer per verzekeringsjaar). Dat betekent dat er voor schade van meer dan 500 euro geen vrijstelling wordt afgetrokken en dat de schade volledig wordt vergoed. Vanaf het tweede schadegeval is de gekozen vrijstelling van toepassing.
Geen oververzekering of dubbele dekking: Alle verzekeringen vullen elkaar aan. U betaalt niet tweemaal voor verzekeringen die dezelfde risico’s dekken.
Flexibele betaling: U kunt uw premie gespreid te betalen, zonder extra kosten: maandelijks (via domiciliëring), driemaandelijks of zesmaandelijks.

 

 

   KANTOOR KOKSIJDE

   Koninklijke baan 334
   B-8670 KOKSIJDE
   Tel. +32 58 62.78.68
   assuvann@pv.be

   OPENINGSUREN

Ma    9u30-12u30  14u00-17u00 
 Woe    9u30-12u30  14u00-17u00
 Vrij    9u30-12u30  14u00-17u00

Afspraak altijd mogelijk buiten de openingsuren

   KANTOOR OOSTENDE

   Koningsstraat 17
   B-8400 OOSTENDE
   Tel. +32 58 62.78.68
   assuvann@pv.be

   OPENINGSUREN

Di    9u30-12u30  14u00-17u00 
 Woe    9u30-12u30
 Do    9u30-12u30  14u00-17u00

Afspraak altijd mogelijk buiten de openingsuren